ERRWE Byggkonsult

Certifierad av Medlem i

Tjänster - Entreprenadbesiktning

Byggbranschen är reglerad vad gäller bygguppdrag. Alla avtal och regler är svåra för de som ej är insatta i branschen. Att anlita teknisk och juridisk kunnig besiktningsman är en förutsättning för att vara säker på att man fått den produkt man beställt. Besiktningsmannen kontrollerar även att arbetet är fackmannamässigt utfört enligt kontrakt och Allmänna Bestämmelser (AB 06/ABT 06) inom branschen.

Besiktning enligt AB 04 / ABT 06
Huvudregeln är, för att konstatera om en entreprenör fullgjort sitt åtagande mot en beställare skall besiktning genomföras. Besiktning kan ske såväl före som efter entreprenadens färdigställande. Besiktning är således det formaliserade sätt beställare och entreprenör avtalat hur leveranskontroll respektive reklamation skall ske (7 § 13).

Vid besiktning antecknas fel (7 § 18). Vid slutbesiktning skall besiktningsmannen meddela om entreprenaden är godkänd eller inte (7§ 14).

Besiktningens rättsverkningar
Besiktning är exklusivt bevismedel (7 § 13 och 7§ 18) för att konstatera om fel föreligger eller inte. Med exklusivt bevismedel menas att annan bevisning än besiktningsutlåtande rörande förekomst av fel i en entreprenad inte är tillåtet.

Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader (ABS 18) där enskild konsument är beställare utgör ett resultat av förhandlingar mellan Konsumentverket och företrädare för byggbranschen.

Hantverkarformuläret 17 är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare. (Ersätter Hantverkarformuläret 14).

ERRWE Byggkonsult utför entreprenadbesiktningar enligt branschens parters riktlinjer. Medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund SBR.

Kontakt

Errwe Byggkonsult AB

Jägersrovägen 151 C, 1 tr.
213 75 MALMÖ

Växel: 040 - 611 98 52
Direktnr: 040 - 611 98 57
Mail: rolf[at]errwe.se