ERRWE Byggkonsult

Certifierad av Medlem i

Kvalité & Ansvar

Kvalitet i vår verksamhet är att tillfredsställa våra kunders behov samt att kontrollera att resultatet på den beställda tjänsten motsvarar kundernas förväntningar.

Kunderna skall se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd samarbetspartner. Genom kontinuerlig utbildning, utveckling och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning är vår ambition att göra varje uppdrag till en referens.

Vår strävan är att vid alla förslag använda miljövänliga samt väl beprövade material och metoder.

Vi är certifierade enlig följande:

Försäkringar & Ansvar
Försäkringsgivaren International Insurance Company off Hannover SE genom Svedea AB för kontorsförsäkring. Och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) för Konsultansvarsförsäkringen.

Vi arbetar enligt:
konsultavtal ABK 09 Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag 09.

Kontakt

Errwe Byggkonsult AB

Jägersrovägen 151 C, 1 tr.
213 75 MALMÖ

Växel: 040 - 611 98 52
Direktnr: 040 - 611 98 57
Mail: rolf[at]errwe.se