ERRWE Byggkonsult

Certifierad av Medlem i

Tjänster - Cad Projektering

Vad kan Errwe-Byggkonsult och AutoCAD göra för dig?

AutoCAD är ett CAD-program som används för att producera ritningar och design i 2D och 3D. AutoCAD var ursprungligen avsett för ingenjörer, men programmet används idag även av arkitekter och andra formgivare. Filformatet DWG och DXF har blivit standardfilformaten för tekniska ritningar.

Från konceptritningar till planritningar.
AutoCAD är allt som behövs för att skapa, visualisera, dokumentera och dela idéer

Konceptritning
Med en uppdaterad konceptritning blir det enkelt att skapa, ändra idéer och ytor. Förbättrade navigeringsverktyg gör att t ex konstruktören kan interagera direkt med sina modeller, samtidigt som det blir enklare att utforska olika alternativ.

Visualiseringsverktyg
Oavsett i vilken fas av projektet vi befinner oss i, kan vi förmedla din vision med hjälp av de kraftfulla visualiseringsverktygen i AutoCAD.

Animeringar och realistisk rendering är bara några exempel. Med nya animeringsverktyg blir det enklare att upptäcka eventuella fel tidigt i designprocessen.

Dokumentation
När vi är klara med arbetet i AutoCAD vill du snabbt och enkelt omvandla modellen till konstruktionsdokument, som klart och tydligt visar exakt vad som skall tillverkas/byggas. Det sparar både tid och pengar, eftersom vi slipper återskapa modellinformation. Samtidigt undviker man de fel som annars ofta uppstår när något återskapas manuellt.

Dela data
Med AutoCAD följer nya kraftfulla verktyg som gör det enklare att dela data, t.ex. vid export av aktuella DWG-filer till tidigare versioner av DWG. Det är idag vanligt att publicera ritningsfiler i Adobe® PDF-format.

Kontakt

Errwe Byggkonsult AB

Jägersrovägen 151 C, 1 tr.
213 75 MALMÖ

Växel: 040 - 611 98 52
Direktnr: 040 - 611 98 57
Mail: rolf[at]errwe.se